Biura

Mysłowice – Krasowy, ul. PCK 55

Czynne: poniedziałek i czwartek

w godz. 16.30-18.00

Lędziny, ul. Hołdunowska 7b
(„Praktyczna Pani)

Czynne: wtorek i piątek w godz. 16.30-18.00

Sale wykładowe

Kosztowy, ul. Kosztowska 46
(SP16)
LĘDZINY, ul. Hołdunowska 7b („Praktyczna Pani)
tel. 502972437
e-mail: e.purzynska@interia.pl